Grundejerforeningen Elleparken

Vedtægter og deklarationer for området

Elleparken blev udstykket i starten af halvfjerdserne. Der gælder følgende deklarationer for byggeri i området:

For grundejerforeningen gælder følgende love og vedtægter:

Disse dokumenter ligger i pdf-format og kræver, at der er installeret en pdf-fremviser, eksempelvis Adobe Reader eller Foxit Reader, der begge kan hentes gratis på nettet.