Grundejerforeningen Elleparken

Økonomi og budget

Som fremlagt ved generalforsamlingen er foreningens økonomi sund. Der er et årligt kontingent på p.t. 1400 kr. per parcel, som dækker alle de faste udgifter til almindelig vedligeholdelse, snerydning m.v.

Derudover er der en større opsparing i den såkaldte vejfond, der har til formål at sikre en løbende opsparing til renovering af de stikveje, der har status af private veje, og som derfor skal vedligeholdes af grundejerforeningen.

Hvert år afsættes der et fast beløb per parcel til opsparing i vejfonden.

Fordi driftsbudgettet som regel giver et vist overskud, overføres der i nogle år ekstra midler fra driftsbudgettet til vejfonden.

Se de aktuelle dokumenter under punktet Møder og referater. Her ligger regnskaber og anden information for det seneste år.

Driftskonto og CVR-nummer

Grundejerforeningen har følgende CVR-nummer: 36 17 06 62

Grundejerforeningen har følgende driftskonto i Nordea, hvortil der indbetales det årlige kontingent:
Regnr.: 2267 og kontonr.: 0748521666

Indbetaling af kontingent sker gennem Nets betalingsservice eller girokort/indbetalingskort.