Grundejerforeningen Elleparken

Bestyrelsens konstituering

Efter seneste generalforsamling har bestyrelsen ved bestyrelsesmøde konstitueret sig således:

Suppleanter

Revisorer

Suppleanter