Grundejerforeningen Elleparken

Bestyrelsen

Efter seneste generalforsamling er følgende personer medlem af bestyrelsen:

Pga. corona-udbruddet blev første møde og konstitueringen håndteret per mail.

Bestyrelsen konstituerede sig således: