Grundejerforeningen Elleparken

Bestyrelsen

Ved seneste generalforsamling blev følgende personer valgt ind i bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig ved første møde efter generalforsamlingen. Forud for mødet meddelte den tidligere formand, Per Ole Overgaard, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen.

Til erstatning for Per Ole Overgaard indtrådte vores 1. suppleant, Signe Nørgaard, i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således: