Grundejerforeningen Elleparken

Bestyrelsen

Efter seneste generalforsamling er følgende personer medlem af bestyrelsen:

Suppleanter

Revisorer

Revisorsuppleant Sune Vestergaard, nr. 144, var ikke på valg. Der kunne ikke findes nogen revisorsuppleant som erstatning for Connie Kjærgaard, nr. 39.

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen har ved bestyrelsesmøde den 09.03.2022 konstitueret sig således: