Grundejerforeningen Elleparken

Håndtering af persondata

Som forening er vi forpligtet til efter den nye persondataforordning at have forskellige dokumenter og sikre at vi har indhentet samtykke og orienteret alle om vores håndtering af persondata.

Bestyrelsen har derfor med udgangspunkt i nogle skabeloner hentet fra: Parcelhusejernes landsforening udarbejdet følgende retningslinjer for grundejerforeningens håndtering af persondata.