Grundejerforeningen Elleparken

Aktuelt: Gravearbejde ifm. fibernet

Som de fleste sikkert har bemærket, har der været en del gravearbejde på det seneste.

I starten af april modtog grundejerforeningen et brev fra kommunen angående en gravetilladelse:

Aarhus Kommune, Drift og Anlæg har til hensigt at give en gravetilladelse til nedlægning eller omlægning af ledningsanlæg efter § 68 i lov om private fællesveje, på jeres vej.

Hele brevet kan ses her: Høring om gravetilladelse.

Det drejer sig om en ansøgning fra Fibia, som er NRGis og SEAS-NVEs fælles fibernetselskab. Læs evt. mere på Fibias hjemmeside: Fibia.dk.

 

Nyt ang. sikring af krydset ved Elleparken

Vi har taget kontakt til kommunen for at høre, hvad der sker i forhold til at få sikret krydset mellem stamvejen, Elstedvej og Lille Elstedvej.

Det lyder til, at der kommer til at ske noget allerede i løbet af året, jf. følgende svar fra Aarhus Kommunes afdeling for "Vejanlæg & Bydesign" under Teknik og Miljø:

Tak for din henvendelse, som jeg besvarer i samråd med områdeansvarlige ingeniør.

Jeg kan fortælle dig, at vi er opmærksomme på problemet, og er i gang med at udarbejde et projekt for ombygning af krydset. Vi håber på at kunne udføre arbejdet i år.

Nærmere information har vi desværre ikke på nuværende tidspunkt.

 

Fældning af store fyrretræer

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en af beboerne op til det grønne område. Vedkommende er bekymret for de efterhånden meget store fyrretræer, der står tæt op ad hækkene.

Vi har set på det og er enige om, at vi bør få fælde de seks store fyrretræer i den vestlige kant af det grønne område.

Vi er p.t. ved at finde ud af, hvem der i givet fald skal løse opgaven, og hvad det bør koste. Men det bliver formentlig ikke billigt.