Grundejerforeningen Elleparken

Aktuelt

Der er pt. følgende aktuelle informationer fra bestyrelsen:

Fjernvarme Ledningsrenoveringer 2021 i Lystrup

Næste års ledningsrenoveringer kommer til at foregå mellem april og november.

Følgende veje/strækninger vil blive berørt:

Grønt område: overdragelse

Høringssvar ang. omklassificering af stamvej

Rundkørsel