Grundejerforeningen Elleparken

Rundt om Elleparken

Elleparken ligger smukt - omgivet af marker og grønne områder, tæt ved skov og det åbne land.

Øst for Elleparken har vi et dejligt grønt område med god mulighed for boldspil om sommeren og kælkning om vinteren. Her ligger en fredet gravhøj. Inden det gamle træ på højen blev fældet, så det utrolig smukt ud om sommeren:

Om sommeren er der gode muligheder for børnene: de kan spille fodbold ved de opstillede mål - eller andre boldspil, hvis de hellere vil det. De har i hvert fald god plads at udfolde sig på.

Vest for Elleparken ligger Ellebækken, der udspringer i Skårupgård Skov.

Langs med bækken går en fin sti, der fører fra nogle af de nyere områder i Lystrup langs med Elleparken og videre til Skårupgård Skov.

Nord for Elleparken ligger Skårupgård Skov - en mindre skov, der passer godt til en lille gåtur.